Sự kiện THN Việt Nam tham gia triển lãm thiết bị quảng cáo Vietad trên HTV9