Máy in THNJet

Hình ảnh
Máy in uv tem nhãn thủy tinh THN A3 UV DTF
Hình ảnh
MÁY IN PP THUNDERJET AQ1602S
Hình ảnh
Máy in uv phẳng & cuộn THNJET-3260B-UV
Hình ảnh
Máy in uv phẳng & cuộn THNJet-1860B-UV
Hình ảnh
Máy in decal THNjet QT1604DP
image
image
image