Máy in chuyển nhiệt THNjet

Hình ảnh
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-1937 (3 đầu EPSON i3200/3 hàng)
m20-1 (1)
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-1987L (8 đầu EPSON i3200/4 hàng)
Hình ảnh
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-19127L (12 đầu phun Epson – i3200)
image
image
image