Máy in chuyển nhiệt THNjet

m20-1 (1)
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-1987L (8 đầu EPSON i3200/4 hàng)
m20-1 (1)
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-1967L-IV (6 đầu EPSON i3200/3 hàng)
m20-1 (1)
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-1967-L (6 đầu EPSON i3200/3 hàng)
Hình ảnh
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-194KL-IV (sử dụng 4 đầu phun kyocera)
Hình ảnh
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-192K-IV (sử dụng 2 đầu phun kyocera)
Hình ảnh
Máy in chuyển nhiệt THNJET PJ-1937 (3đầu EPSON i3200/3 hàng)
image
image
image